Бібліотека

Електрона бібліотека

Шкільна бібліотека Болградського ліцею_5

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, яка здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.

Її робота спрямована на:

  • національно-патріотичне, громадське, естетичне виховання;
  • керівництво позакласним читанням;
  • виховання культури читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів.

Також бібліотека здійснює інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Саме тому шкільна бібліотека стала інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

Шкільна бібліотека Болградського ліцею_4

Протягом років  бібліотекарі продовжують формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечують бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

Бібліотека Болградського ліцею продовжує свою діяльність у всіх напрямках, за якими працює школа.

Провідним напрямком бібліографічної роботи бібліотеки є систематичне забезпечення бібліографічною інформацією користувачів. Безперервний облік даних про кількість та склад користувачів по групах, про обсяг виданих документів та розподіл їх за відділами бібліотечної класифікації ведеться у «Щоденниках роботи шкільної бібліотеки» (читальної зали та абонементу).

У бібліотеці активно використовуються енциклопедії, довідники, словники, періодичні видання, мережа Інтернет. Наявність доступу до мережі Інтернет значно підвищує рівень бібліотечно-інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Шкільна бібліотека Болградського ліцею_1

У цілому учні Болградського ліцею забезпечені підручниками.

Книжковий фонд бібліотеки складає:

  • Підручники – 16772 примірників;
  • Художня література – 10037 примірників;
  • Інформація на електронних носіях (навчальні матеріали) – 103 джерела.

У бібліотеці, для своєчасного ознайомлення вчителями та учнями, знаходяться матеріали періодичного друку (журнали, газети і т.д.). Це газети видавництва «Основа» по всіх шкільних дисциплінах та сучасні дитячі журнали «Смайл» і «Джміль».

Також у бібліотеці школи  є медіатека. Учні, самостійно працюючи в медіатеці, мають змогу читати не тільки книжки, періодику, а й об’ємну інформацію з Інтернету, прослуховувати і переглядати відеоматеріали. В такому центрі учень стає самостійним у виборі засобів, прийомів організації діяльності.

Шкільна бібліотека Болградського ліцею_2

Протягом поточного навчального року шкільні бібліотекарі постійно розширюють  бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, впровадження в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, слайд-шоу, букслем (реклама)). Щомісяця оформляється експрес-інформація «Інформаційний час», готуються виставки до ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів).

У бібліотеці  особлива увага приділяється  широкій популяризації української сучасної літератури, з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань     використовуються  найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів.

Бібліотечним активом один раз на семестр в школі проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників. В бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня», де учні «лікують» книжки. Проводиться робота з ознайомлення учнів з правилами користування бібліотекою, даються рекомендації батькам щодо виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.   Спільно з учителями проводяться бесіди, бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

Читальна зала

Сьогодні шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, призначення якого не тільки збирати і зберігати, але й виробляти та поширювати інформацію. Інформаційна функція бібліотеки набуває сьогодні нового аспекту, оскільки сприяє всебічному розвитку дитини як особистості та її адаптації в соціумі шляхом інтенсивного інформаційного насичення.