Безпечне освітнє середовище як один із чинників соціалізації школярів та   здатності забезпечувати життєвий успіх протягом життя. Заступник директора з НВР Власенко Д.В. Партнерство родини та школи у формуванні…

Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в закладі. Сучасний погляд. (ЗДНВР Полуектова О.П.) Формування культури здоров’я в ході освітнього процесу в школі (Медична сестра закладу Тудоран В.Р.)

Ціннісні орієнтири учасників навчально-виховного процесу в умовах нових стандартів освіти ЗДНВР Власенко Д.В. Самоврядування – шлях демократизації школи Педогог-організатор Макарова І.К.

Педагогічна рада №4 січень  2023 Про перебіг реалізації науково- методичної проблеми школи за I семестр 2022-2023 н.р. (Заступник  директора з НВР Полуектова О.П.) Про курсову перепідготовку у 2022-2023…

Креативність та творчість вчителя

Ефективне використання ІКТ в роботі з обдарованими учнями.(ЗДНВР   Власенко Д.В.) “Креативність та творчість вчителя: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів” (педагог-організатор Макарова І.К.) Виступ ЗДНВР   Власенко Д.В. Виступ…

Використання різноманітних форм виховної роботи під час дистанційного навчання

Курси підвищення кваліфікації вчителів Болградського НВК (заступник директора з НВР Міміношвілі М.В.) Контроль стану здоров’я учнів та дотримання санітарно-протиепідемічних умов у Болградському НВК (медична сестра школи Клівець О.І.)…

Науково-дослідницька діяльність у навчальному процесі

Вдосконалення процесу виховання учнів через моделювання виховної системи класу. (ЗДНВР Дімова Н.В) Науково-дослідницька діяльність у навчальному процесі як один із аспектів роботи з обдарованою молоддю та активізації пізнавального…

Партнерство родини, учнів та педагогічних працівників

«Партнерство родини, учнів та педагогічних працівників НВК у формуванні інтелектуального розвитку дитини засобами комп’ютерних технологій в умовах дистанційного навчання» (Біязь Аркадій Іванович Заступник директора з НВР). “ Пріоритети…