Шкільна предметна комісія вчителів фізико-математичного циклу

Шкільна предметна комісія вчителів фізико-математичного циклу

Проблема, над якою працює ШПК:

«Використання  різних форм та методiв  діяльнісно-орієнтованого навчання

як шлях до формування  якісної освіти кожного окремо взятого учня.»

Методична робота

Методична робота предметної комісії спрямована на:

упровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій;

подальше вдосконалення педагогічної компетентності, майстерності та розвитку творчих здібностей викладачів;

стимулювання творчого самовдосконалення учнів.

Мета

Основними завданнями методичної комісії фізико-математичних дисциплін є: підготовка конкурентоспроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей особистості, її культурної сфери, способів продуктивного мислення та наукового пізнання; вироблення в здобувачів освіти вміння вчитися і самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

Педагогічне кредо:  

«Красива задача = наполеглива праця + фантазія + розум + оптимізм + несподіваність + …»

              Математика не лише вчить мислити, а й уселяє віру у безмежні сили  людського розуму. Вона виховує волю, характер.    

В.Сухомлинський


Вчителі предметної комісії:

Біязь Аркадій Іванович

Біязь Аркадій  Іванович   

     вчитель математики        

     вища категорія, старший учитель

Працює над проблемою: «Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.»

Дімова   Наталія Василівна  

     вчитель математики     

     вища категорія,  вчитель-методист    

Працює над проблемою: «Формування культури мислення при розв’язанні задач на уроках       математики»

Біязь Світлана Павлівна

Біязь Світлана Павлівна

     вчитель математики   

     вища категорія,  старший учитель

Працює над проблемою: «Інноваційні шляхи підвищення ефективності уроків математики.»

Корнієнко Неля Костянтинівна

Корнієнко   Неля Костянтинівна  

     вчитель  математики  

     вища категорія

Працює над проблемою: «Розвиток логічного мислення на уроках математики»

Ніколаєв Сергій Сергійович

     вчитель   інформатики      

     1 кваліфікаційна категорія

Працює над проблемою: «Моделювання та ІКТ як засоби інтеграції на уроках інформатики та трудового навчання.»

Славинський Ігор В’ячеславович   

    вчитель фізики      

    вища категорія

Працює над проблемою: «Роль  практичних  та лабораторних  робіт у вивченні фізики»      

Пашкевич Ольга Вікторівна

Пашкевич Ольга Вікторівна  

    вчитель інформатики    

   вища категорія, старший учитель

Працює над проблемою: «Використання інноваційних технологій для розвитку  творчих здібностей учнів на уроках інформатики.»

Маргаріт Олександр Георгійович

Маргаріт Олександр Георгійович  

   вчитель інформатики, фізики

   вища категорія, старший учитель

Працює над проблемою: «Розвиток навчальної мотивації учнів на уроках інформатики та фізики.»