Основні орієнтири виховання

1 Ціннісне ставлення до себе

PDF Loading...

2 Ціннісне ставлення до людей

PDF Loading...

3 Ціннісне ставлення до праці

PDF Loading...

4 Ціннісне ставлення до природи

PDF Loading...

5 Ціннісне ставлення до мистецтва

PDF Loading...

6 Ціннісне ставлення до держави

PDF Loading...

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ……………………………………………………………….1

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ……………………………………..………………….3

ІІІ.ЧИННИКИ, ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД, СТРУКТУРА МОДЕЛІ,

ПРИНЦИПИ МЕТА ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ……….…………………………………..5

ІV. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ…………………………………………………………….17

V. ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………….19

  1. Ціннісне ставлення до себе…………………………………………………………….. 23
  2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей……………………………………….28
  3. Ціннісне ставлення до праці……………………………………………………………..32
  4. Ціннісне ставлення до природи……………………………………………………….. 36
  5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва……………………………………….40
  6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави……………………44

Додаток

Проведення тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів “вихідного дня”, виїзних форм навчання у школах та позашкільних  навчальних закладах України   …………………………….………49

Перелік комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю (з відвідуванням визначних історичних, краєзнавчих, географічних, історичних, етнографічних об’єктів)…59

Календар свят…………………………………………………………………………..…83

Перелік онлайн-ресурсів, рекомендованих для дітей………………………………86

Рекомендована література………………………………………………………………………….89

PDF Loading...