Права та обов’язки

ООН

Права і обов’язки дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинного Законодавства України.

Права учнів

Учень має право на:

 1. Вільне вираження власних поглядів, переконань і думок; поглядам учня приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.
 2. Свобода інформації.
 3. Свобода думки, совісті і релігії.
 4. Повага людської гідності.
 5. Отримання безкоштовної освіти відповідно до державних освітніх стандартів, розвиток своєї особистості, своїх талантів, розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі.
 6. Навчання в рамках державних освітніх стандартів за індивідуальними навчальними планами в порядку, передбаченому статутом школи (навчання на дому за медичними показаннями).
 7. Отримання додаткових платних освітніх послуг.
 8. Відкрита оцінка знань і умінь учня, отримання оцінки по кожному предмету виключно відповідно до своїх знань і вміннями.
 9. Завчасне повідомлення про терміни і обсязі контрольних робіт відповідно до графіка; протягом дня може бути проведена тільки одна контрольна робота.
 10. Додаткова безкоштовна допомога вчителя в придбанні знань на спеціальних заняттях, передбачених графіком роботи школи і вчителя.
 11. Участь в культурному житті школи, організованих в ній заходах, що відповідають віку учня.
 12. Відпочинок в перервах між уроками і в канікулярний час.
 13. Участь в управлінні освітнім установою в порядку, передбаченому статутом (Рада школи: рада старшокласників, батьківський комітет школи, м / о класних керівників).
 14. Пільги та матеріальна допомога відповідно до діючих норм.
 15. Переклад в інше освітній заклад, що реалізує освітню програму відповідного рівня.
 16. Створення різних громадських об’єднань, якщо вони не суперечать Статуту школи.
 17. Використання права екстернату, домашнього навчання, дострокової здачі іспитів, індивідуальних освітніх програм, в 10-11 класі — індивідуального навчального плану. За заявою батьків (осіб, які їх замінюють) та рішенням педагогічної ради, учні 11 класів можуть бути звільнені від відвідування в другому півріччі занять з окремих предметів (або мати один вільний день навчального тижня).
 18. Відсутність домашнього завдання на понеділок в класах з 1-го по 6-й включно, а також відсутність завдання на канікули для учнів всієї школи, крім читання художньої літератури.
 19. Відкрите висловлювання своєї думки про якість освітнього процесу на Раді школи, Уповноваженого з прав учасників освітнього процесу.
 20. Внесення пропозицій щодо змін в освітній діяльності школи в затвердженому порядку.
 21. Використання для виступів засоби масової інформації школи — стенди: «інформації», «шкільне життя», видання газет.
 22. Право знати про проставлених йому оцінках — як за усні, так і за письмові роботи.
 23. Право на конфіденційність повідомлення оцінки за свою відповідь або письмову роботу.
 24. Право на клопотання про перенесення термінів контрольних робіт після пропусків через хворобу, підтверджених медичними документами.
 25. Право бути вислуханим.
 26. Право створити громадську організацію із захисту прав учня в складі вчителів, батьків, учнів.

Загальні правила поведінки

 1. Дисципліна і порядок у школі підтримується на основі поваги людської гідності учнів, педагогів та іншихЗагальні правила поведінки працівників школи.
 2. Застосування методів психічного і фізичного насильства по відношенню до оточуючих не допускається.
 3. Права і обов’язки учнів школи визначаються Статутом школи і іншими передбаченими Статутом локальними актами.
 4. Учні повинні виконувати Статут школи, сумлінно вчитися, дбайливо ставитися до майна, поважати честь і гідність інших учнів та працівників школи і виконувати внутрішнього розпорядку:
 • Дотримуватися розклад занять (уроків, факультативів), не запізнюватися і не пропускати занять без поважних причин;
 • Дотримуватись чистоти в школі і шкільному дворі;
 • Берегти шкільна будівля, обладнання, майно;
 • Дбайливо ставитися до результатів праці інших людей і надавати посильну допомогу в збиранні шкільних приміщень під час чергування по класу, по школі;
 • Дотримуватися порядок і чистоту в їдальні, роздягальнях, туалеті;
 • Приділяти належну увагу своєму здоров’я та здоров’я оточуючих;
 • Приймати участь в колективних творчих справах класу і школи;
 • Учень приходить до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, знімає в гардеробі верхній одяг, одягає змінне взуття, займає своє робоче місце і готує всі необхідні навчальні приналежності до майбутнього уроку.
 1. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі засоби і отрути.
 2. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри йти зі школи і з її території в урочний час.
 3. Вийти зі школи можна, лише пред’явивши записку від вчителя, медичного працівника черговому охоронцеві.
 4. У разі пропуску занять до трьох днів, учень повинен пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, які їх заміщають) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску занять більше трьох днів, учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
 5. Учень школи повинен проявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші — молодшим, хлопчики — дівчаткам.
 6. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність.
 7. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядок на території школи. У разі заподіяння учнем умисного пошкодження майна школи, батьки (особи, які їх замінюють) учня відшкодовують збиток.
 8. Учням у всіх випадках слід поважати чужі права власності. Книги, одяг та інші особисті речі, що знаходяться на території школи, належать їх власникам.
 9. Учням, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, пропонується передати охоронцю і вивісити оголошення про загублені речі.
 10. До учнів, які привласнили, чужі особисті речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення.

Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки. Школа категорично засуджує подібні спроби приниження, підпорядкування або маніпулювання людьми.

 1. На уроках не дозволяється жувати жуйку і приймати їжу, слухати плеєр, користуватися мобільним телефоном (грати, розмовляти, включати звук дзвінка).
 2. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання.
 3. На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник.
 4. Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.
 5. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, посібники, інструменти і письмове приладдя.
 6. Учень має право подати апеляцію протягом 3 днів після оголошення оцінки, якщо він не згоден з нею. Апеляція подається вчителю-предметники або завуча з навчальної роботи.

Поведінка на заняттях

 1. Не спізнюватися на урок. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Подібним чином учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять (крім уроків інформатики в комп’ютерному класі).
 2. Кожен учитель визначає правила поведінки учнів на своїх заняттях; ці правила не повинні обмежувати гідність учня і суперечити Статуту школи.
 3. про час, уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку справами.
 4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу педагога.
 5. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.
 6. Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 7. Учень має право відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань (дотримуючись коректну форму).
 8. На уроках учні мають право користуватися шкільним інвентарем, який вони повертають вчителеві після заняття. Ставитися до нього слід дбайливо і акуратно.
 9. Учні не повинні розмовляти на сторонні теми на уроках, так як вони цим порушують права інших на отримання необхідних знань.

Поведінка учнів до початку, в перервах і після закінчення занять

 1. Під час перерв (змін) учень зобов’язаний:
 • навести чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • вийти з класу, якщо попросить вчитель;
 • підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху.
 1. Час зміни — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії).
 3. Черговий клас допомагає черговому вчителеві стежити за дотриманням дисципліни під час перерв.
 4. Під час змін учням забороняється бігати по сходах, поблизу віконних прорізів і в інших місцях, не пристосованих для ігор.
 5. Під час змін учням забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
 6. Під час змін учням забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.
 7. Під час змін учням забороняється виходити зі школи без дозволу класного керівника або чергового адміністратора.
 8. У школі категорично забороняється куріння.
 9. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
 10. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя, чергового адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Обов’язки чергового по класу

 1. Чергові призначаються відповідно до графіка чергування по класу.
 2. Чергові допомагають педагогу підготувати клас для наступного уроку, виробляють посильну прибирання класного приміщення.
 3. Під час перерви черговий учень (учні) провітрює клас, допомагає вчителю розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити на прохання вчителя.
 4. В кінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня (протирають пил з меблів, підлоги, поливають квіти).
 5. Чергові 1-3-х класів здійснюють посильну прибирання (протирають парти, поливають квіти, виносять сміття).

Обов’язки чергового класу

 1. Чергування по школі здійснюється за допомогою учнів 8-11 класів; в 4 чверті від чергування звільняються 9 і 11 класи; кожен клас чергує по одному тижню по черзі або за складеним графіком.
 2. Черговому обов’язково носіння пов’язки на лівому рукаві або носіння бейджика.
 3. Графік чергування по школі розробляється заступником директора з виховної роботи спільно з класними керівниками.
 4. Учні чергового класу разом з класним керівником приходять в школу в 8.00 і йдуть додому після 7-го уроку.
 5. Чергові в роздягальні і їдальнею чергують до 15.00.
 6. Чергові на вхідних дверей перевіряють наявність змінного взуття.
 7. Чергові учні допомагають молодшим школярам переодягнутися, на своїх постах стежать за дотриманням дисципліни і порядку під час змін, зауваження порушникам робляться в тактовної формі (в разі нерозуміння звертаються до чергового вчителя, класного керівника за допомогою).
 8. Надають необхідну допомогу в організації навчально-виховного процесу вчителям і адміністрації школи.
 9. Протягом усього чергування класу ведеться «журнал чергування». В журнал записуються зауваження, побажання та ін. (Прізвища тих, хто запізнився учнів і часто порушують дисципліну, і т.п.).
 10. В останній день чергування проводиться лінійка, на якій передаються «повноваження» чергового класу (пов’язки, журнал чергування) іншого класу.

Поведінка учнів в їдальні

 1. Під час прийому їжі в їдальні учням слід дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.
 3. Розмовляти під час їжі слід не голосно, щоб не заважати іншим.
 4. Учні прибирають за собою посуд після прийняття їжі, ставлять на місце стільці.
 5. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 6. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.
 7. Забороняється виносити їжу з їдальні. Куплену в шкільному буфеті випічку, соки та інші продукти треба їсти в їдальні (закриті упаковки можна залишити до наступного зміни).
 8. Учні мають право принести в їдальню принесений з дому сніданок.
 9. Чергові по столовій допомагають обслуговуючому персоналу накривати столи, прибирати посуд зі столів, витирають столи, розставляють на місце стільці.

Правила користування бібліотекою

 1. Підручники обертаються папером або вкладаються в спеціальну обкладинку.
 2. Не загинати сторінки підручника, користуватися закладкою.
 3. Не закладати в підручник ручку або олівець, від цього ламається халепу.
 4. Не писати і не малювати в підручниках — це суспільна власність.
 5. Не брати підручник брудними руками і не читати його під час їжі.
 6. Класти підручник тільки на чистий стіл або парту.
 7. За втрачену або зіпсовану книгу принести заміну або відшкодувати згідно з чинним законодавством.

Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів

 1. У школу учні повинні приходити в охайному одязі, призначеної для занятій.Начальная школа- форма встановленого образца.Средняя школа-5,6,7 класи-чорні класичні джинси або штани з трикотажним жилетом з логотипом школи, дівчатка темні спідниці (брюки ) або класичні чорні джинси з трикотажним жилетом з логотипом школи.
 2. Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу людини до самої себе і суспільству.
 3. У школі заборонено носити одяг і аксесуари, що рекламують неформальні рухи, агресію і насильство, в т.ч. зображення листків конопель.
 4. Рекомендується не застосовувати зайву косметику і не носити багато прикрас на заняття.
 5. Волосся повинні бути акуратно пострижені і причесані (довге волосся необхідно зібрати, щоб не заважали). Чи не робити занадто авангардні зачіски.
 6. Перебувати в школі у верхньому одязі без особливих на те причин забороняється.
 7. У школі всі учні ходять у змінному взутті.
 8. Не дозволяється ходити в школі з оголеним животом, з пірсингом.
 9. Дівчатам рекомендується ходити у взутті на низькому або середньому підборі.
 10. Спортивний одяг призначена для уроку фізичної культури, на інших уроках вона недоречна.
 11. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у відповідному одязі (ошатно-ділові костюми).
 12. На святкові вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд.

Відповідальність учнів

 1. За рішенням органу управління освітнього закладу скоєння протиправних дій, грубі і неодноразові порушення статуту освітнього закладу допускається виключення з даного освітнього закладу учнів, які досягли віку п’ятнадцяти років (Ст.19 Закону «Про освіту»).
 2. Виключення учня з навчального закладу застосовується, якщо заходи виховного характеру не дали результату і подальше перебування того, хто навчається в навчальному закладі чинить негативний вплив на інших учнів, порушує їх права і права працівників освітнього закладу, а також нормальне функціонування освітнього закладу.
 3. До учнів допустили залякування і знущання над однолітками, повинні бути вжиті дисциплінарні заходи, аж до виключення зі школи.
 4. Рішення про виключення навчального, який не одержав основної загальної освіти, приймається з урахуванням думки його батьків (законних представників) та за згодою комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав. Рішення про виключення дітей — сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, приймається за згодою комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав та органу опіки та піклування. (Ст. 19 «Закон про освіту»)
 5. Відповідно до ст. 20.22 КоАП поява в стані сп’яніння неповнолітніх віком до 16 років, так само як розпиття алкогольних напоїв, вживання наркотичних і психотропних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих речовин в громадських місцях тягне за собою накладення адміністративного штрафу на батьків (законних представників) у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 6. Відповідно до ст. 2.3 КоАП адміністративної відповідальності підлягає особа, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення віку 16 років.
 7. Відповідно до ст. 32.2 КоАП за відсутності у неповнолітнього самостійного заробітку майнові адміністративні санкції стягуються з батьків (законних представників).
 8. граждансткой — правова відповідальність за майнову чи моральну шкоду, заподіяну неповнолітнім у віці до 14 років, відповідно до ст. 1073