Шкільна предметна комісія вчителів початкових класів

Проблема, над якою працює ШПК

«Підвищення якості освіти молодших школярів шляхом удосконалення власної педагогічної майстерності вчителів та використання ефективних форм,методів та засобів навчання і виховання»

Наше кредо

“Недостатньо лише отримувати знання,треба знайти їм застосування.Недостатньо тільки бажати,треба творити ”.

Наш девіз

«Навчання повинно бути цікавим»

Провідною діяльністю вчителів початкової школи є процес навчання та виховання.

Тому,основним завданням для вчителів початкових класів  — стати першим досвідом дитини в освітній системі — місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній простір, підтримати його здоров’я та емоційне благополуччя ,працювати   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формувати вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх,виховувати інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй країні.

У складі ШПК вчителів початкових класів шість вчителів вищої категорії, шість з яких мають звання «вчитель-методист» ,три  вчителя другої категорії,три вчителя-спеціалісти. Вчителі предметної комісії постійно працюють над вдосконаленням професійної компетентності та вдосконаленням форм і методів роботи у навчанні .


Вчителі предметної комісії:

Короткевич Олена Михайлівна

Короткевич Олена Михайлівна

    вчитель початкових класів,

    вища категорія, вчитель — методист

 Проблема, над якою працює учитель: «Розвиток інтелектуальних здібностей учнів засобами       сучасних технологій на уроках української мови.»

Братова  Лідія  Дмитрівна

    вчитель початкових класів,

    вища категорія,  вчитель-методист

Проблема, над якою працює учитель: «Стратегії розвитку критичного мислення як засіб формування ключових компетентностей молодших школярів.»

Вовченко Кіра Миколаївна

Вовченко Кіра Миколаївна

   вчитель початкових класів,

   вища категорія,  вчитель — методист

Проблема, над якою працює учитель: «Формування творчої особистості молодшого школяра через впровадження інтерактивних технологій.»

Капітонова Тетяна Вікторівна

Капітонова Тетяна Вікторівна

     вчитель початкових класів,

     вища категорія, вчитель — методист

Проблема, над якою працює учитель: «Створення ситуації успіху на уроках-важливий етап формування пізнавальної активності.»

Куємжи Лілія Михайлівна

   вчитель початкових класів,

   вища категорія,  вчитель — методист

Проблема, над якою працює учитель: «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках математики.»

Вачева Вікторія Валеріївна

Вачева Вікторія Валеріївна

вчитель початкових класів з правом викладання        англійської мови,

     спеціаліст

Проблема, над якою працює учитель: «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках математики.»

Жукова Світлана Миколаївна

Жукова Світлана Миколаївна

     вчитель початкових класів та англійської мови

     ІІ категорія

Проблема, над якою працює учитель: «Словникова робота.Використання наочності,інтерактивних технологій.»

Шинкар Людмила Анатоліївна

Шинкар Людмила Анатоліївна

     вчитель початкових класів

     вища категорія, вчитель-методист

Проблема, над якою працює учитель: «Формування мовленнєвої компетентності молодших  школярів на уроках ЯДС.»

Саакова Олена Миколаївна

Саакова Олена Миколаївна

     вчитель початкових класів

     ІІ категорія

Проблема, над якою працює учитель: «Розвиток пізнавальної та творчої активності учнів на уроках в рамках НУШ.»