Шкільна предметна комісія вчителів природничого-суспільного циклу

ШПК вчителів природничо-суспільного циклу працює в школі з першого дня її заснування,  забезпечуючи методичний та психолого-педагогічний супровід стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти, умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, розвиток інтересу учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи, використовуючи системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями.

Проблема, над якою працює ШПК:

Науково-методична проблема, над якою працюють вчителі нашої комісії:

«Розвиток ключових компетентностей як основа для успішної самореалізації учня – як особистості, громадянина і фахівця».


Вчителі предметної комісії:

Дерлі Олена Степанівна

Дерлі Олена Степанівна

    вчитель географії і біології,

    вища категорія,  вчитель-методист;

Науково-методична проблема «Використання цифрової лабораторії на уроках біології як сучасного засобу особистісного розвитку учнів».

Власенко Діна Василівна,

 Власенко Діна Василівна

     вчитель географії, вища категорія,

     вчитель-методист;

Науково-методична проблема «Формування пізнавальної компетентності засобами інтерактивного навчання».

Мазурков Віктор Григорович

     вчитель географії і біології,

     вища категорія, старший вчитель;

Науково-методична проблема «Використання сучасних програмних і технічних засобів з метою формування інформаційно-цифрової компетентності».

Сімонова Тетяна Олександрівна

   вчитель історії та правознавства,

   вища категорія;

Науково-методична проблема  «Національно-патріотичне виховання – головний шлях до розвитку активної соціальної та громадянської позиції».

Славинська Наталія Анатоліївна

     вчитель хімії,

     вища категорія, вчитель-методист.

Науково-методична проблема «Розвиток критичного мислення учнів на основі індивідуалізації та реалізації компетентісного підходу до навчання».

Плачкова Світлана Савеліївна,

Плачкова Світлана Савеліївна

      вчитель хімії,

      вища категорія, старший вчитель;

Науково-методична проблема «Застосування сучасних активних та інтерактивних форм і методів на уроках хімії з метою розвитку компетентності в природничих науках, розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів».

Івшина Оксана Олександрівна

    вчитель історії,

    вища категорія.

Науково-методична проблема «Розвиток критичного мислення учнів на основі індивідуалізації та реалізації компетентісного підходу до навчання».

Мінкова Ксенія Іллівна

    вчитель Основ здоров’я та захистуУкраїни,

    вища категорія.

Науково-методична проблема «Розвиток компетентної особистості, яка здатна і бажає дотримуватися здорового способу життя».