Учнівське самоврядування

Стаття 28. Учнівське самоврядування. Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 13.07.2020р. №48

Девіз: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо»

Серед безлічі дитячих занять у школі важливе місце займає учнівське самоврядування. Учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Кожен учень, маючи доручення (постійні, тимчасові), протягом свого навчання проходить школу учнівського самоврядування. «Перетворити процес виховання на радість» – таке завдання поставил перед собою шкільний парламент «Дивосвіт», який є органом учнівського самоврядування у нашій школі.

Шкільний парламент

Структура УС

Діяльність органів учнівського самоврядування є однією з важливих умов залучення учнів до громадської діяльності, для налагодження демократичних стосунків між учнями та адміністрацією школи, для активізації учнів у формуванні навчального–виховного процесу, для створення умов розкриття творчого потенціалу учнів, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному, фізичному розвитку, для захисту і реалізації прав та свобод учнівської молоді.

Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України “Про освіту ”, “Про громадські організації ”, Статуту школи.

Статут шкільного самоврядування “Дивосвіт”

Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

Презідент школи Бальжик Аліна

Президент школи Бальжик Аліна

Діяльність учнівського самоврядування здійснюється за чітко складеними планами: засідань учнівської ради та кожного міністерства.

Засідання учнівської ради відбуваються 2 рази на підсеместр. Під час таких засідань учні планують дитяче дозвілля, навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.

План роботи учнівського самоврядування на 2023-2024 навчальний рік